MEDLEMSKONTINGENT

Aktive over 18 år 500 kr. / år *1
Aktive under 12-18 år 450 kr. / år *1
Aktive under 12 år 350 kr. / år 
Trækkerhold 175 kr./år (Forældre skal være passive medlemmer)
Familiekontingent 1000 kr. / år *1
B-kontingent 300 kr. / år 
Passive enlige 75 kr. / år
Passive ægtepar 100 kr. / år

*1 : Herudover betales et beløb på 300 kr. pr. år som vil blive
tilbagebetalt såfremt pågældende har deltaget i 2 gange
arbejdslørdage