RIDEBANEKORT

Til alle medlemmer af Sundeved Rideklub:

 Alle der vil benytte faciliteterne skal betale ridebanekort og være medlem af klubben (se medlemskontingent).

Alle der har hest opstaldet i stalden betaler via staldregningen og opkræves for et fuld ridebanekort. Udgiften til ridebanekort kan tilbagebetales ved 2 måneder uden brug af klubbens faciliteter ved tom boks mm., beregnet fra den 1. i måneden. Henvendelse til staldens kasserer.

Alle der får undervisning på privathest betaler via opkrævning.

Alle der får undervisning på elevhest betaler via opkrævning for undervisning.

Alle elevhestepassere betaler via opkrævning for pasning.

Priser:

Ridebanekort - fri ridning hele ugen:

1. hest               300 kr. pr. mdr.
efterflg. hest      150 kr. pr. mdr.

En ugentlig ridetime (inkl. undervisningstime) + weekend:

1. hest               200 kr. pr. mdr.
efterflg. hest       100 kr. pr. mdr.

En ugentlig ridetime/-lektion på en fast ugedag:

En hest               100 kr. pr. mdr.

Henvendelse til Inga, tlf.: 61 77 11 49