MEDLEMSKONTINGENT

Familiekontingent: 1.000 kr*
Aktive-o. 18 år: 500 kr*
Aktive 12-18 år: 450 kr*
Aktive u. 12 år:  350 kr
B-kontingent:  300 kr. (kun som startklub)

”Trækkerhold”: 175 kr. (forældre skal være passive medlemmer)

Passive, enlige:  75 kr.
Passive, par: 100 kr

*) arbejdslørdage
Herudover betales et beløb på 300 kr. pr. år som vil blive tilbagebetalt såfremt pågældende har deltaget 2 gange arbejdslørdage af min 3. timer pr. arbejdslørdag.

Opdateret pr. 24.02.2020